Pomiń menu

Grupa Obywatelski ToruN

Jesteśmy niezarejestrowaną Grupą Obywatelski Toruń. W formie nierejestrowanej działamy od września 2017 r. Organizujemy comiesięczne akcje na temat konstytucji. Zorganizowaliśmy spotkanie z p. Olgierdem Łukaszewiczem, ks. Wojciechem Lemańskim, sędzią Igorem Tuleyą, Piotrem Niemczykiem. Przygotowujemy się do kolejnych z sędzią W. Żurkiem, T. Piątkiem. Regularnie sami opracowujemy ulotki/gazetki i w ramach osobistych nakładów finansowych drukujemy je i wydajemy mieszkańcom podczas, tzw Literiady, gdzie na jednym wydarzeniu rozdajemy ponad 300 szt. Kolejnym z zamierzeń jest branie udziału w sesjach Rady Miasta oraz podczas posiedzeń komisji radnych miasta.

Co nowego?