Pomiń menu

Budżet bez matury

Budżet bez matury

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania oraz władze Poznania

Poznań (wielkopolskie)

Współdecydowanie o sprawach miasta oznacza między innymi możliwość wpływania na wydatki z miejskiego budżetu. Młodzież z Poznania wywalczyła sobie dostęp do tych decyzji – od tego roku funkcjonuje tam Fundusz Samorządów Uczniowskich!

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania działa od 2014 roku, konsultując decyzje lokalnych władz i realizując własne inicjatywy – imprezy kulturalne i sportowe, oraz, zwłaszcza, akcje mające przybliżyć młodym poznaniakom ideę samorządności i zaangażować ich w sprawy miasta. W tym roku w ramach akcji Masz Głos Rada zorganizowała II Kongres Samorządów Uczniowskich oraz cykle spotkań „POZnaj: Urząd” i „POZnaj: Miasto”, podczas których uczniowie mieli okazję dyskutować o sprawach miasta z urzędnikami oraz przedstawicielami lokalnych władz. Największym tegorocznym osiągnięciem Rady jest doprowadzenie do wydzielenia z miejskiego budżetu puli pieniędzy do dyspozycji młodzieży – samorządy uczniowskie mogą starać się o dofinansowanie ich inicjatyw kwotą 2 tysięcy złotych. Młodzi poznaniacy wspierani są przez lokalne władze – mają wyznaczonych opiekunów w Radzie Miasta i w Urzędzie Miasta, przy Prezydencie Miasta działa Pełnomocniczka ds. młodzieży i współpracy akademickiej. Po pierwszej edycji Funduszu Samorządów Uczniowskich Rada Miasta z własnej inicjatywy zwiększyła jego budżet z 15 000 do 70 000 złotych! Skuteczność Młodzieżowej Rady we wciąganiu młodzieży do działania nie budzi wątpliwości – w Kongresie udział wzięło ponad stu przedstawicieli i przedstawicielek poznańskich samorządów uczniowskich, a w I edycji Funduszu dofinansowano 18 projektów.

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania jest niesamowitym członem systemu miasta, który jest ważny choćby dlatego, że reprezentuje całą poznańską młodzież. Jest to ogromna szansa na rozwój w stronę samorządności i organizacji – tak działania rady podsumowuje jej członek, Jakub Truszkowski.