Pomiń menu

Dostępne władze, dostępna przestrzeń

Dostępne władze, dostępna przestrzeń

Fundacja Choroszcz w Działaniu oraz władze Białegostoku

Białystok (podlaskie)

Dzięki współpracy mieszkanek i mieszkańców oraz władz Białegostoku zbadano szkoły zawodowe pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Obie strony wniosły swoje pomysły, wiedzę i konkretną pracę.

Działanie zrodziło się z chęci ulepszania otoczenia: Fundacja Choroszcz w Działaniu chciała zmobilizować młodzież, uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku chcieli działać, a koordynatorzy akcji Masz Głos wiedzieli, co w Białymstoku jest potrzebne. W trakcie spotkań z władzami lokalnymi wstępny plan znacznie się rozrósł. Zastępca Prezydenta Białegostoku zaproponował, by objąć nim nie tylko szkołę uczniów grupy inicjatywnej, lecz wszystkie szkoły w mieście. Władze zapewniły możliwość wejścia do szkół, a pracownicy Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta wsparli projekt merytorycznie i przekazali przydatny kontakt do Fundacji Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Impuls. Udało się zachęcić do udziału szerszą społeczność – Fundacja Impuls przeprowadziła szkolenie z badania dostępności przestrzeni, poza uczennicami i uczniami z grupy inicjatywnej badania prowadziło wiele ich kolegów i koleżanek, badania umożliwili i wsparli też dyrektorzy szkół. W efekcie powstała mapa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami szkół zawodowych Białegostoku i powiatu białostockiego. Dodatkowym rezultatem działań jest podniesienie wrażliwości białostockiej młodzieży i władz na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz konkretna deklaracja zmian – poprawi się m.in. dostępność budynku starostwa.

Najważniejsze było dla nas zarażanie młodych jeszcze ludzi postawą obywatelską, społeczną i przede wszystkim pokazanie drogi do akceptacji osób niepełnosprawnych. Wyrażono aprobatę wobec ich działań, co dla tak młodych ludzi (pierwsza klasa) jest budujące i motywujące do działania – mówi Magdalena Tywończuk, prezeska Fundacji Choroszcz w Działaniu.