Pomiń menu

Działając dobrze się bawimy

Działając dobrze się bawimy

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” oraz władze Kluczborka

Kluczbork (opolskie)

Krokusy na alei, konsultacje na skwerze i władze w kawiarence – takimi hasłami można podsumować tegoroczne działania seniorek z Kluczborka. Udało im się zacieśnić współpracę z władzami i upiększyć fragment miasta.

Stowarzyszenie „Kobietom – Mammograf” zawiązało się, aby zebrać pieniądze na zakup mammografu, po czym, gdy cel został zrealizowany, z zapałem podjęło kolejne działania – i działa tak już od dwudziestu lat! W tym roku w ramach akcji Masz Głos członkinie Stowarzyszenia postanowiły wzmocnić komunikację na linii władze – mieszkańcy oraz zająć się zaniedbanym miejskim skwerem i jego okolicą. Oba pomysły spotkały się z pozytywną reakcją lokalnych władz. Przedstawiciele władz spotykają się z mieszkańcami podczas Kawiarenek Obywatelskich – uczestniczyli w nich już między innymi burmistrz, wiceburmistrz, sekretarz gminy i starosta powiatowy. Władze zadbały także o wysprzątanie zaniedbanego skwerku, a przy dalszych pracach mają uwzględnić wnioski ze zorganizowanych przez seniorki konsultacji społecznych. Szczególnie widowiskowym osiągnięciem jest Aleja Różowa – dzięki staraniom seniorek Rada Miasta nadała tę nazwę jednej z kluczborskich alei. Po obsadzeniu jej krokusami aleja stanowi piękną wizytówkę miasta.

Podejmowane działania są dla członkiń Stowarzyszenia nie tylko celem samym w sobie, ale i narzędziem do integracji społeczności, zwłaszcza kobiet w różnym wieku, w tym seniorek.

Dla nas najważniejsze jest to, że organizując różne działania społeczne przede wszystkim dobrze się bawimy. A to że przy okazji udaje nam się wiele rzeczy osiągnąć powoduje, że tym bardziej chętnie angażujemy się w kolejne przedsięwzięcia – mówi Ewa Zgadzaj-Martyniuk, prezes Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego „Kobietom-Mammograf”.