Pomiń menu

Młodzieżowy i senioralny łyk samorządności

Młodzieżowy i senioralny łyk samorządności

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” oraz władze gminy Postomino

Postomino (zachodniopomorskie)

Działające od wielu lat w ramach akcji Masz Głos Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” w tej edycji przeprowadziło działania pod hasłem „Młodzieżowy i senioralny łyk samorządności”. W Postominie powstała w tym roku Gminna Rada Seniorów. W jej utworzenie zaangażowała się cała społeczność – szczególnie aktywnie seniorów wspierała młodzież.

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem Lepiej” zajmuje się głównie wprowadzaniem w lokalnej społeczności narzędzi partycypacji – to ono doprowadziło m.in. do przyjęcia przez gminę uchwały o inicjatywie lokalnej. W tym roku Stowarzyszenie postawiło sobie za cel powołanie Gminnej Rady Seniorów. Członkowie Stowarzyszenia spotykali się ze starszymi mieszkańcami okolicznych wsi, zbierając informacje o ich potrzebach oraz rozmawiając z seniorami o ich prawach i o instrumentach komunikacji z władzami. Stowarzyszenie zorganizowało też Kawiarenki Obywatelskie, podczas których skonsultowało pomysł utworzenia Rady z szerszą grupą mieszkańców. Jednym z najważniejszych elementów projektu było też zaangażowanie do działania uczniów, nawet ze szkół podstawowych, którzy brali udział w spotkaniach z seniorami i z władzami oraz za pomocą ankiet przeprowadzili w swoich wsiach badanie potrzeb osób starszych. Lokalne władze chętnie brały udział w spotkaniach i wspólnie z seniorami oraz przedstawicielami Stowarzyszenia opracowały statut Rady Seniorów. Działania zakończyły się sukcesem – uchwała o utworzeniu Gminnej Rady Seniorów została przyjęta! Dodatkowo nawiązana została międzypokoleniowa współpraca młodszych i starszych mieszkańców, która już teraz przynosi owoce – trwają prace nad wspólnym pomysłem seniorów, młodzieży i władz – w gminie powstanie park międzypokoleniowy.

Pomyślisz drobiazg, nic nie znaczy. Jednak małe ziarenka piasku budują góry, z momentów składa się rok, a z drobiazgów życie – tak działania podsumowuje Teresa Rysztak, prezeska Stowarzyszenia „Razem lepiej”.