Pomiń menu

Niepołomice ogłaszają Alarm

Niepołomice ogłaszają Alarm

Fundacja Lepsze Niepołomice oraz władze Niepołomic

Niepołomice (małopolskie)

Tym, co połączyło mieszkańców i mieszkanki Niepołomic, stały się działania wokół problemu smogu. Zawiązali Niepołomicki Alarm Smogowy, nagłośnili problem, zainteresowali nim media oraz przekonali władze do współpracy!

Monitoring władz, edukacja obywatelska, przybliżanie historii i wspieranie rad osiedlowych – to tylko niektóre z działań Fundacji Lepsze Niepołomice. W tym roku w ramach akcji Masz Głos Fundacja zaangażowała grupę mieszkańców i organizacji w walkę ze smogiem. Zawiązał się Niepołomicki Alarm Smogowy, który z sukcesem nagłaśnia problem oraz mobilizuje wokół niego społeczność i władze. W swoje działania wciągają różne grupy – wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku zgromadził aż 200 osób, najmłodsi mieszkańcy podjęli się rozdawania ulotek o smogu. Temat podchwyciły lokalne media – ukazały się artykuły na portalach internetowych i w prasie, w tym specjalny dodatek w lokalnej gazecie. Dzięki akcji informacyjnej przeprowadzonej przez alarmy smogowe z gmin otaczających Kraków petycję do władz o intensyfikację walki ze smogiem podpisało ponad 10 000 mieszkańców! Równolegle działacze i działaczki Alarmu skierowali się do lokalnych władz, które okazały się otwarte na współpracę. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska oraz komendant Straży Miejskiej wzięli udział w otwartym spotkaniu, burmistrz zadeklarował otwartość na rozmowy, na stronie Urzędu Miasta i Gminy pojawił się artykuł o smogu, przedstawiciele władz brali też udział w spotkaniach Alarmu. Władze samorządowe dofinansowały też projekt działań edukacyjnych złożony przez Alarm do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mamy satysfakcję, że dzięki naszym działaniom informacyjnym na ulicach Niepołomic coraz częściej można spotkać osoby starsze w maseczkach antysmogowych. A linia podziału politycznego, tak bardzo obecna w różnych sferach naszego życia, w przypadku walki ze smogiem nie obowiązuje – po obu stronach spotykamy przeciwników i zwolenników naszych działań – mówi Paweł Pawłowski, prezes Fundacji Lepsze Niepołomice.