Pomiń menu

Odzyskać obywatelskość budżetu obywatelskiego

Odzyskać obywatelskość budżetu obywatelskiego

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” oraz władze Starachowic

Starachowice (świętokrzyskie)

W Starachowicach mieszkańcy dostrzegli dysfunkcję działającego w ich mieście budżetu obywatelskiego. Wspólnie z władzami wypracowali poprawki do procedury.

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” w swoich działaniach nie ogranicza się do kwestii stricte mieszkaniowych – jego obszarem zainteresowania jest całe miasto. Zajmuje się ochroną środowiska, walką ze smogiem, lobbuje na rzecz budowy nowoczesnej instalacji spalania odpadów, a jego członkowie dodatkowo zasiadają w Radzie Seniorów i są członkami komisji rewitalizacji miasta. W ramach tegorocznych działań w akcji Masz Głos działacze Stowarzyszenia zajęli się sprawą budżetu obywatelskiego, a dokładniej wad w jego funkcjonowaniu – dostrzegli, że budżet wykorzystywany jest do celów politycznych. Postanowili zainteresować sprawą pozostałych mieszkańców miasta oraz władze i wspólnie wypracować poprawki do procedury budżetu obywatelskiego, od etapu zgłaszania projektów, po głosowanie. Ich działania przyniosły sukces. Władze okazały się otwarte na współpracę. Urząd Miasta zorganizował dwukrotne konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania budżetu obywatelskiego, informując o nich w mediach oraz uruchomił na stronie internetowej specjalną zakładkę do zgłaszania wniosków i uwag w sprawie zmian w budżecie. Mieszkańcy zainteresowali się sprawą i wzięli udział w konsultacjach. W efekcie wypracowane zostały poprawki do budżetu.

Chcieliśmy przywrócić pierwotny sens Budżetu Obywatelskiego i odzyskać jego obywatelskość. Dla mieszkańców, aby znów poczuli się gospodarzami swojego miasta – podsumowuje działanie Dariusz Grunt, prezes Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto”