Pomiń menu

Petycja ścieżką do ścieżki

Petycja ścieżką do ścieżki

Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa oraz władze gminy Zduny

Konarzew (wielkopolskie)

W Konarzewie mieszkańcy z powodzeniem wykorzystali dostępne im narzędzia współpracy z władzami. Dzięki nim w gminie powstanie nowa ścieżka pieszo-rowerowa.

Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa zajmuje się między innymi integracją społeczności lokalnej oraz edukacją dotyczącą praw i obowiązków mieszkańców i jawności informacji publicznej. Tegorocznym działaniem Stowarzyszenia w ramach akcji Masz Głos było doprowadzenie do budowy w gminie ścieżki pieszo-rowerowej. Stowarzyszenie wykorzystało swoje najważniejsze zasoby – wiedzę i doświadczenie w korzystaniu z instrumentów partycypacji społecznej, budowany latami dobry kontakt ze społecznością oraz umiejętność nawiązywania współpracy z mieszkańcami i z władzami. Poparcie dla tegorocznych działań zapewniła stała współpraca z lokalnymi grupami, organizacjami i instytucjami takimi jak szkoła, ośrodek kultury czy biblioteka. Stowarzyszeniu i zaangażowanym mieszkańcom udało się zebrać podpisy pod petycją do władz powiatu o budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej. Pomysł poparł też burmistrz i zadeklarował pokrycie 50% kosztów budowy ścieżki, co w dużej mierze zadecydowało o powodzeniu przedsięwzięcia. W efekcie starosta powiatowy po otrzymaniu petycji zabezpieczył w budżecie środki na budowę ścieżki!

Motto prezeski Stowarzyszenia „Razem możemy więcej!” jest hasłem, które przyświeca wszystkim naszym działaniom i na co dzień motywuje do współpracy – mówią działacze Stowarzyszenia Razem dla Konarzewa.