Pomiń menu

Po wertepach do sukcesów

Po wertepach do sukcesów

Forum Sołtysów Gromada oraz władze gminy Węgorzewo

Gmina Węgorzewo (warmińsko-mazurskie)

Samozaparcie, podnoszenie wiedzy, otwartość na kompromisy i nowatorskie pomysły – oto co decyduje o sukcesach sołtysek i sołtysów z gminy Węgorzewo. Skonsolidowali środowisko sołtysów i przekonali władze do konkretnych działań – do remontu dróg i wprowadzenia inicjatywy lokalnej.

Forum Sołtysów Gromada, za którego powołanie i działalność sołtyski i sołtysi z gminy Węgorzewo otrzymali nagrodę Super Samorząd 2018, w tej edycji akcji Masz Głos działało równie aktywnie. Jego członkinie i członkowie zajęli się między innymi budżetem gminy. Przekonali lokalne władze, by, zamiast budować kosztowne centrum kultury, wyremontować najbardziej zniszczone drogi oraz by wiejskie świetlice były utrzymywane przez gminę, a nie z funduszu sołeckiego. Forum dąży też do zwiększenia kontroli sołectw nad funduszem sołeckim, zwracając się z tym postulatem do coraz wyższych instancji. Aby ułatwić mieszkańcom i mieszkankom współdecydowanie o ich otoczeniu, członkinie i członkowie Forum przekonali władze do wprowadzenia inicjatywy lokalnej. W działaniu wykorzystują pomysłowe narzędzia – do remontu dróg przekonali władze podczas zorganizowanej dla radnych przejażdżki po wiejskich wertepach. Zaproponowali też urzędnikom, by projekt uchwały o inicjatywie wypracować wspólnie w ramach warsztatu. Dzięki ich postawie władze, w tym zwłaszcza burmistrz, wiceburmistrzyni i radni,  chętnie z nimi współpracują. Sołtysi i sołtyski zachęcają do działania też innych mieszkańców – przedstawicieli sołectw zapraszają na spotkania, organizują otwarte szkolenia z partycypacji, wsparli też powstanie aż sześciu kół gospodyń wiejskich!

Uwierzyliśmy, że działając razem mamy ogromną siłę przebicia i różnice, które w tak dużej grupie są rzeczą naturalną, nie mają aż tak wielkiego znaczenia. Mimo wyborów samorządowych, które te różnice uwidoczniły, wciąż trzymamy się razem. W Gromadzie siła – mówi Alicja Rymszewicz, członkini i jedna z inicjatorek powstania Forum Sołtysów Gromada.