Pomiń menu

Seniorzy z Sosnowca uczą (się) samorządności

Seniorzy z Sosnowca uczą (się) samorządności

Rada Seniorów Miasta Sosnowca oraz władze Sosnowca

Sosnowiec (śląskie)

Seniorzy i seniorki z Sosnowca zadbali w tym roku o to, by mieć większy wpływ na swoje miasto. Wypracowali propozycje zmian we współpracy Rady Seniorów z władzami lokalnymi i przekonali do nich samorządowców!

Jeśli komuś słowa „emerytura” i „senior” wciąż kojarzą się z nudą i brakiem aktywności, powinien poczytać o działaniach Rady Seniorów Miasta Sosnowiec, która organizuje m.in.  wycieczki, międzypokoleniowe spotkania, pomoc informatyczną dla osób 60+ oraz angażuje się w akcje takie jak WOŚP czy nawet uliczne happeningi. W tym roku, poza aktywizowaniem osób starszych wiekiem, Rada postanowiła przy wsparciu akcji Masz Głos wzmocnić swoją pozycję wobec władz, by lepiej reprezentować interesy seniorów. Na podstawie diagnozy dotychczasowej współpracy z władzami seniorki i seniorzy wypisali propozycje zmian, które przekazali do urzędu miasta w formie wniosku oraz podczas spotkania zaprezentowali Prezydentowi Miasta, Pełnomocnikowi Prezydenta i Przewodniczącemu Rady Miasta. Reprezentanci władz okazali się otwarci na rozmowy, podczas kolejnych spotkań wspólnie przełożono więc propozycje na konkretne rozwiązania. W efekcie Rada Seniorów weźmie między innymi udział w opracowaniu miejskiej polityki senioralnej, będą z nią od tej pory konsultowane wszystkie ważne dla seniorów projekty uchwał, może też występować z inicjatywą konsultacji społecznych. Urząd sfinansuje także szkolenia dla członków i członkiń Rady na temat funkcjonowania samorządu.

Wiadomo, że Rada Seniorów sama nic nie jest w stanie zrobić. Stąd tak ważna jest dla nas współpraca z władzami i wspólne wypracowywanie rozwiązań, dzięki którym seniorom w Sosnowcu będzie się żyło lepiej – mówi Jerzy Karpiński, Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Sosnowca.