Pomiń menu

Zmiany prawa – szybka sprawa

Zmiany prawa – szybka sprawa

Grupa nieformalna Razem oraz władze Hrubieszowa

Hrubieszów (lubelskie)

Współpraca grupy mieszkanek i mieszkańców oraz władz Hrubieszowa przy wprowadzeniu poprawek do budżetu obywatelskiego jest przykładem samorządności, w której reprezentanci lokalnych władz są DLA obywateli, nie odwrotnie. Od pierwszych rozmów o regulaminie budżetu do wprowadzenia zmian minęło niecałe pięć miesięcy!

W Hrubieszowie budżet obywatelski działa od 2017 roku. W listopadzie 2018 roku kilkuosobowa grupa mieszkanek i mieszkańców postanowiła poprawić jego funkcjonowanie. Gdy w grudniu umawiali się na wstępne spotkanie z władzami, by przedstawić swoje pomysły, nie spodziewali się, że prace pójdą jak burza. Tymczasem już w styczniu wspólnie z władzami opracowano przebieg działań. W kolejnych miesiącach grupa przeprowadziła konsultacje społeczne, już na wstępie zyskując od burmistrzyni deklarację ich uwzględnienia, po czym wspólną pracą władz, grupy i radcy prawnego, bazując na wynikach konsultacji społecznych i na standardach budżetów obywatelskich, opracowano potrzebne dokumenty (regulamin, uchwałę o zmianach, formularz zgłaszania projektów i kartę do głosowania). W ten sposób Rada Miasta przyjęła uchwałę o zmianach w budżecie obywatelskim jeszcze przed końcem kwietnia! Wpływ na kształt budżetu obywatelskiego miała cała społeczność – grupa inicjatywa nawiązała bezpośredni kontakt z różnymi grupami mieszkańców, w tym z radnymi, urzędnikami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Zbierając ich opinie o budżecie obywatelskim wzmacniała wśród mieszkańców przekonanie, że każdy może mieć wpływ na to, co dzieje się w jego otoczeniu.

Bardziej chciałam aktywizować mieszkańców niż samorząd. Nie spodziewałam się, że współpraca z władzami będzie tak dobra. Nastawiałam się na walkę. Tymczasem urząd sam wychodził z inicjatywą i propozycjami. To bardzo mnie podbudowało – tak współpracę z władzami podsumowuje Małgorzata Cios, koordynatorka działań grupy Razem.