Lokalne działania uczestników akcji Masz Głos, Masz Wybór są wzmacniane przez działania na rzecz wprowadzenia do prawa zmian, które ułatwią obywatelom świadomy udział w wyborach oraz ogólnopolskie kampanie zachęcające do udziału w wyborach powszechnych (zobacz więcej).

Kontakt:

Olga Skarżyńska
Fundacja im. Stefana Batorego
e-mail: [email protected]
tel.: 22 536 02 62