Pomiń menu

Dostępni samorządowcy 2014

Za kilka miesięcy wybory samorządowe. Po raz kolejny będziemy wybierać radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów – osoby, które przez następne cztery lata będą reprezentować nasze interesy w społeczności gminnej. Dlatego warto zastanowić się, jak do tej pory samorządowcy komunikowali się z mieszkańcami? Czy radni chętnie wsłuchiwali się w głos swoich wyborców?
 
Zachęcamy Was do podsumowania kadencji – przeprowadzenia diagnozy komunikacji mieszkańcy – samorządowcy, przygotowania rekomendacji zmian i przekazania ich komitetom wyborczym. Podstawą diagnozy może być zbiór pytań „Podsumowanie kadencji 2010 – 2014 – katalog pytań do mieszkańców i samorządowców”.
Zapytajcie przedstawicieli władzy (wójtów, burmistrzów, ale także radnych opozycji i koalicji), mieszkańców i organizacji pozarządowych – jak oceniają obecną sytuację, ale też jak widzą przyszłość. Podsumowanie kadencji warto zrobić w podziale na trzy części: sukcesy; porażki; wyzwania.
 
 

 
KROK I: Zbierzcie opinie:
 
1. Jak Wy oceniacie komunikację?
 
Zastanówcie się nad oceną sposobu przekazywania informacji i gotowością samorządowców do współpracy? Postawcie sobie konkretne pytania, np.:

Czy łatwo jest się spotkać z radnymi? (czy pełnią dyżury w urzędzie lub poza nim, udostępniają do siebie kontakty, etc.)
Czy wiecie, gdzie znaleźć informacje np. dotyczące wywozu odpadów? (czy jest przyjazna i aktualna strona www, czy jest aktualny BIP, czy wykorzystywane są tablice informacyjne)
Czy urząd komunikuje się z mieszkańcami nie tylko przez www i tablice, ale np. również przez media, ulotki w szkołach, newsletter?
Czy wójt /burmistrz/prezydent miasta udostępnia swój kalendarz pracy?
W jaki sposób gmina informuje o planowanych i trwających konsultacjach?
Czy w statucie gminnym widnieje zapis o inicjatywie lokalnej?
Czy gmina informuje mieszkańców o corocznym budżecie i czy mieszkańcy mają jakikolwiek wpływ na dysponowanie nim?

Więcej pytań w załączniku:

Podsumowanie kadencji 2010-2014 – katalog pytań do mieszkańców

 
2. Co sądzą samorządowcy?
 
Następnie zwróćcie się do wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz radnych koalicji i opozycji. Dowiedzcie się, jak z ich perspektywy wyglądała komunikacja i dostęp do informacji w Waszej gminie. Co było sukcesem, co porażką, jakie widzą wyzwania. Propozycje pytań znajdziecie we wspomnianym już Katalogu „Podsumowanie kadencji 2010-2014 – katalog pytań do samorządowców” m.in.

Jak często i w jakich okolicznościach rozmawiali z mieszkańcami?
Co sądzą o konsultacjach społecznych, budżecie obywatelskim, itp.
Czy często otrzymują od mieszkańców maile.
W jakich sprawach mieszkańcy najczęściej się z nimi kontaktują?

Informacje możecie zbierać poprzez wywiady, ankiety on-line, etc.
 
3. Co myślą mieszkańcy?
 
Dowiedzcie się, jak komunikację w gminie oceniają mieszkańcy. Przepytajcie sąsiadów, znajomych, nauczycieli, pracowników punktów usługowych, etc. Możecie do tego wykorzystać tradycyjne narzędzia jak ankiety i sondy uliczne. Możecie pytać przy okazji lokalnych wydarzeń (np. festyn, dni miasta), wywiadówek w szkołach, zajęć w domu kultury, etc. Pomysły na zbieranie informacji znajdziecie w poradniku Jak zbierać opinie. Zapytajcie mieszkańców:

Czy mieli potrzebę spotkania z radnym? Czy udało się spotkać?
Czy na stronie łatwo znaleźć poszukiwane przez Was informacje?
Czy radni odpisują na maile?
Czy brali udział w konsultacjach społecznych?

Więcej pytań w załączniku:

Podsumowanie kadencji 2010-2014 – katalog pytań do mieszkańców

 
Przydatne materiały:

Podsumowanie kadencji 2010-2014 – katalog pytań do mieszkańców

Podsumowanie kadencji 2010-2014 – katalog pytań do samorządowców

Jak zbierać opinie (więcej)

 
KROK II – Przygotujcie podsumowanie i rekomendacje:
 
Po zebraniu informacji zorganizujcie spotkanie, na którym wspólnie podsumujecie i uporządkujecie zebrane dane. Następnie na ich podstawie opracujcie rekomendacje dotyczące sprawnej komunikacji w kadencji 2014 – 2018.
 
KROK III: Podzielcie się wiedzą:
O efektach swoich działań poinformujcie mieszkańców gminy. Nawiążcie współpracę z lokalnymi mediami. Warto opublikować całościowe zestawienie zebranego materiału, a także ciekawe wypowiedzi poszczególnych osób. Ponadto, po upływie terminu rejestracji Komitetów Wyborczych, zebrane opinie prześlijcie kandydatom do władz samorządowych razem z zaproszeniem na debaty wyborcze.
Promocja waszych działań może się również odbywać w czasie ważnych wydarzeń gminnych: festyny, zebrania wiejskie, dożynki, dni miasta czy wsi. Warto również wykorzystać do tego fora internetowe i portale społecznościowe.
Możecie również przygotować spotkanie informacyjne dla mieszkańców i samorządowców, na którym zaprezentujecie wyniki Waszego badania oraz zapowiecie jesienną debatę przedwyborczą.
 
Przydatne materiały:

Jak promować wydarzenia w społecznościach lokalnych (więcej)
Jak zorganizować i poprowadzić spotkanie (więcej)

 
KROK IV – DEBATA WYBORCZA:
 
Przed wyborami samorządowymi zorganizujcie spotkanie mieszkańców z kandydatami. Zapytajcie o to jak chcieliby komunikować się z mieszkańcami w kolejnej kadencji. Czy będą chcieli rozmawiać? Czy mają pomysły na to, jak takie rozmowy powinny wyglądać? Czy planują brać opinie mieszkańców pod uwagę? Taka debata pozwoli wyborcom poznać kandydatów i dokonać świadomych wyborów przy urnach. Dla kandydatów to szansa na zaprezentowanie się.
Postarajcie się nagrać debatę albo spisać jej przebieg tak, abyście później mogli ją upublicznić. Jeśli chcecie podjąć większe wyzwanie zamiast spotkania możecie zorganizować konferencję prasową, debatę w lokalnych mediach, a nawet cykl spotkań z poszczególnymi kandydatami zwieńczony jedną wspólną debatą. Wybór należy do Was!
 
WAŻNE! Dajcie szanse kandydatom przygotować się do rozmowy. Przekażcie im wyniki swoich prac z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki temu debata będzie ciekawsza i bardziej merytoryczna.
 
Przydatne materiały:

Jak zorganizować i poprowadzić debatę wyborczą (więcej)

 
KROK V – Sprawdźcie jak wdrażane są Wasze propozycje
Pamiętajcie, aby po wyborach przyglądać się wdrażaniu Waszych pomysłów!

1. Jeśli nie brałeś jeszcze udziału w akcji: zarejestruj się do akcji, po aktywowaniu przez nas konta zaloguj się, następnie wybierz konkretne zadanie (wchodzisz w interesujące Cię zadanie i w prawym górnym roku klikasz dołącz).
2. Jeśli brałeś już udział w akcji i masz już konto: zaloguj się i wybierz konkretne zadanie (wchodzisz w interesujące Cię zadanie i w prawym górnym roku klikasz dołącz).
3. Jeśli chcecie otrzymać rozszerzone wsparcie (m.in. szkolenie), to na adres [email protected] prześlijcie odpowiedź na pytanie: „Dlaczego chcecie realizować właśnie to zadanie?”
 
 

Członkowie grupy

Ta grupa jest prywatna. Musisz być zarejestrowanym użytkownikiem i złożyć podanie o członkostwo aby dołączyć.