Pomiń menu

Biblioteka Pedagogiczna

Oprócz działań statutowych nasza placówka chętnie włącza się w róże akcje kulturalno-oświatowe miasta; działamy z Związkiem Emerytów Inwalidów i Rencistów w kilku projektach, współpracujemy ze szkołami powiatu, muzeum, innymi podmiotami kulturalno-oświatowymi, gromadzimy i udostępniamy literaturę o regionie, publikujemy artykuły w prasie lokalnej, popularyzujemy lokalnych twórców kultury , staramy się tworzyć centrum działań kulturowych miasta i aktywizować inne podmioty do wspólnych przedsięwzięć. Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi w kraju poprzez konferencje, warsztaty, szkolenia itp.

Co nowego?