Pomiń menu

Fundacja Akceptacja

Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniom. Działamy głównie na rzecz osób transpłciowych i ich bliskich, ale także właczamy się katywnie w każde działania, które przeciwdziałają wykluczeniom, przy których to działaniach aktywizujemy osoby transpłciowe, dzięki czemu staramy się budować pozytywny wizerunek osób transpłciowych w społeczeństwie. temu celowi służy też utworzony przez nas Wolontariat Pierwszej Pomocy, w którym szkolimy darmowo Wolontariuszy oraz personel organizacji, które działają na rzecz potrzebujących w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Co nowego?