Pomiń menu

Fundacja "Twórczy, Aktywni"

Fundacja istnieje od IV 2006 r. Jej cele to: wyrównywanie szans edukacyjnych, edukacja pozaszkolna - podnoszenie poziomu i efektywności nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzącego do wszechstronnego rozwoju osobowości; pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, oświatowej, kulturalnej i gospodarczej lokalnej oraz regionalnej, wspomaganie rozwoju demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego.