Pomiń menu

"Stuk-Puk" Radzyńskie Stowarzyszenie dla Kultury

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Rozwijanie i pomnażanie dorobku kultury, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego. 2. Aktywizacja, integracja i promocja lokalnego środowiska twórczego. 3. Upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. 4. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej. 5. Promocja walorów miasta Radzyń Podlaski i jego okolic z wykorzystaniem do rozwoju społeczno-kulturalnego, oświaty regionalnej i turystyki. 6. Integrowanie środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym. 7. Wspieranie lokalnych społeczności w zakresie integracji społecznej i kulturalnej.

Udział w poprzednich edycjach