Pomiń menu

Kaliska Inicjatywa Miejska

KIM skupia aktywistów z różnych środowisk, którzy chcą mieć wpływ na kierunki rozwoju miasta. Podejmujemy szereg działań informacyjnych, publicystycznych, kulturalnych i edukacyjnych aktywizujących społeczności lokalne. Działania kierujemy do mieszkańców Kalisza i lokalnego samorządu. Realizujemy m.in.: 1. Liczy się miasto - obywatelski monitoring budżetu. KIM jest partnerem projektu i zajmuje się monitoringiem budżetu Kalisza (www.liczysiemiasto.pl). 2. Spotkania otwarte – cykl spotkań o tematyce partycypacyjnej, na których kaliszanie rozmawiają na tematy związane z funkcjonowaniem miasta.