Pomiń menu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem”

Prowadzimy działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, zainicjowaliśmy powstanie klas integracyjnych w Lęborku, prowadziliśmy działania przeciwko dyskryminacji kobiet w tym niepełnosprawnych, zainicjowaliśmy w naszym mieście akcję: Masz głos masz wybór" w celu aktywizacji wyborczej mieszkańców, działamy na rzecz integracji niepełnosprawnych w społeczeństwie, organizujemy turnusy rehabilitacyjne.