Pomiń menu

WSPÓLNIE DLA PIASTOWA

WSPÓLNIE DLA PIASTOWA jest lokalną inicjatywą, której głównym celem jest aktywizacja mieszkańców Piastowa w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia. Chcemy  we współpracy z mieszkańcami Piastowa, lokalnymi NGO'sami i władzami lokalnymi wyzwolić w mieszkańcach Piastowa poczucie, że są gospodarzami swojego miasta, że od ich aktywności zależy jak im się w swoim mieście żyje.

Co nowego?