Pomiń menu

Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK

Wspólnie z Urzędem Gminy Piecki, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji „PEGAZ” w Pieckach następujące inicjatywy: - Aktywna Wieś Warmii i Mazur edycja 2007, 2008 (3 dofinansowane przez Urząd Marszałkowski projekty) – zorganizowano festyn w Prusinowie, Lipowie, dzień dziecka w Lipowie w 2007 i 2008 (z udziałem osób niepełnosprawnych ruchowo); - projekt z Grupą Inicjatywną Lider 2007 r. „Liderzy na start”; - uczestnictwo w Grupie Partnerstwa Lokalnego Mrągowo-Piecki – Ruciane -Nida (10 podmiotów, w tym ngo, sołectwa, spółdzielnia socjalne, grupy nieformalne), której uczestnikiem jest Lipowo, uczestnictwo od 10.01.2008r. utworzonej w ramach projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej „Pracujmy razem – budujmy partnerstwo lokalne”; - przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej Lipowa i jego mieszkańców, wydanie folderu. Jesteśmy wydawcą czasopisma "Zapiski Mazurskie" oraz czasopisma internetowego "Stowarzyszenie SEEiK". Posiadamy punkt informacyjny, udzielamy pomocy i porad mieszkańcom, prowadzimy kampanię "Działania strażnicze" (na terenie powiatu mrągowskiego - informujemy o nieprawidłowościach, dążymy do dialogu i szukamy rozwiązań wielu problemów) oraz "Zrównoważony rozwój"(spotkania w Gminie Mrągowo z mieszkańcami dotyczące środowiska naturalnego).