Pomiń menu

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku

Zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutem ośrodka realizujemy takie zadania jak: organizacja przeglądów, koncertów i festiwali, prowadzenie zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie różnorodnych sekcji i kół zainteresowań, upowszechnianie czytelnictwa poprzez prowadzenie bibliotek publicznych. Zadania dodatkowe ośrodka to zadania z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji.

Co nowego?