Pomiń menu

Nasze Sprawy - powiat wołowski

Zajmuję się sprawami samorządu oraz przybliżaniem mieszkańcom informacji o decyzjach zapadających na sesjach. Staram się ukazać jak mieszkańcy mogą mieć wpływ na decyzje zapadające w formie uchwał. Wskazuję na możliwość angażowania się w inicjatywy podziału funduszu sołeckiego i budżetu partycypacyjnego.

Co nowego?