Pomiń menu

Stowarzyszenie Razem dla Innych

Głównym celem Stowarzyszenia od początku jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, edukacja obywatelska, przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia - w tym wynikającego z braku dostępu do informacji. Od 2008 roku Stowarzyszenie rozszerza swoje działanie m.in. o propagowanie idei tolerancji i równości oraz o aktywizowanie lokalnych społeczności. Do tej pory prowadziliśmy m.in. działania watchdogowe (monitoring obietnic wyborczych, monitoring BIP), organizowaliśmy debaty młodzieżowe w szkołach, szkoliliśmy liderów młodzieżowych, zorganizowaliśmy warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży.

Co nowego?