Pomiń menu

Pracownia Inicjatyw Lokalnych

Fundacja Pracownia Inicjatyw Lokalnych została utworzona w styczniu 2007 roku w Bukownie. Działa na rzecz rozwoju województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu olkuskiego. Misją organizacji jest budowa regionu bogatego nie tylko w sensie dosłownym - finansowo, ale także kulturalnie i duchowo. Działając zgodnie z paradygmatem "myśl globalnie, działaj lokalnie", Pracownia planuje inwestować w kapitał ludzki i uczestniczyć w inicjatywach budujących i umacniających lokalny patriotyzm, a wspólnie z lokalnymi instytucjami społecznymi, kulturalnymi i edukacyjnymi, wspierać twórczą aktywność dzieci i młodzieży oraz wskazywać im drogi realizacji marzeń.