Pomiń menu

Stowarzyszenie "Projekt Radomir"

Jestem założyciel profilu „Radomir Obierwiaczek Obierwiak” na portalu Facebooki stronę Projekt Radomir https://web.facebook.com/projektRadomir/. Dodatkowo prowadzę jeszcze kilka stron, w tym stronę naszej miejscowości „Obierwia”: https://web.facebook.com/nasza.obierwia/. Radomir to nie osoba, to projekt, którym chcę pobudzić lokalne społeczeństwo do działania. Poprzez szereg wysyłanych impulsów za pomocą Social Media i narzędzi Public Relations, wykorzystując idę gospodarki społecznej i marketingu terytorialnego pragnę, aby ludzie zaczęli działać robiąc coś dla siebie i innych. Wszech obecne jest podejście, że nie warto, nie można, nie uda się ma odejść do lamusa, ludzie muszę widzieć, że jeżeli się chce to na pewno warto. Malutkie sukcesy spowodują efekt domino, myślę, że jak przyłączy się jeden, drugi, trzeci to sprawi, że działać zaczną wszyscy. Chciałbym stosować marketing regionu (marketing wsi i miasta) mając na celu promocję poprzez kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu, zwiększanie atrakcyjności i polepszanie pozycji współzawodniczących z sobą regionów, rejonów. W swoim przekazie chcę wykorzystywać promocję miejsca poprzez pokazywanie treści folklorystycznych. Warto pokazywać lokalne wątki kulturowe i tradycje. Promowanie lokalnych społeczności i udostępnianie regionalnych tradycji, folkloru, kultury poprzez pokazywanie codziennego życia w niewielkich wsiach, sołectwach, gminach. Dzięki temu buduje się wizerunek „prawdziwego” i „autentycznego” miejsca, które jest ważnym ośrodkiem dziedzictwa kultury. Marketing miejsca to marketing jego atmosfery, tradycji i kultury. Społeczna potrzeba ciągłości i zakorzenienia sprawia, iż bez względu na swą proweniencje „tradycja” (czy prawdziwa czy zmyślona) uznawana jest za starą, stałą i jedyną wartość. To, co tradycyjne, nie podlega dyskusji, bo jest dobre i lubiane przez szerokie grono odbiorców. Chciałbym aby każda nawet najmniejsza społeczność wioska, sołectwo, gmina miała swoje miejsce w sieci np. fun page na Facebooku. W takim miejscu mogłaby chwalić się swoja historią i tradycją jednocześnie pokazując obecne sukcesy w swojej okolicy. Staram się również wspierać małe lokalne firmy czego przykładem jest strona sklepu w Obierwi „GS u KINGI” https://web.facebook.com/sklepobierwia/. Działam i będę działał, wszędzie jest i będzie mnie pełno, tak abym został wreszcie zauważony, tak aby ludziom, instytucjom i samorządom zależało na tym, aby mnie wesprzeć i pomóc.

Co nowego?