Pomiń menu

Przyjaciele Świętego Mikołaja

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przyjaciele Świętego Mikołaja” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole jest organizacją pozarządową, samopomocową realizującą i propagującą działania mające na celu niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w szczególności uczącym się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole i ich rodzinom. Stowarzyszenie założyli rodzice, nauczyciele oraz osoby, które chcą udzielać pomocy we wszechstronnym i prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością mając na uwadze przede wszystkim uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kole.

Co nowego?