Pomiń menu

Stowarzyszenie Goduszyn

Celem Stowarzyszenia jest promocja, integracja, edukacja, oraz propagowanie działań na rzecz poprawy warunków bytowych i Ŝyciowych mieszkańców, oraz aktywna działalność w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju dzielnicy. Działalność ma na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, pokazywania ludziom ich praw, jak również obowiązków