Pomiń menu

STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH TŁUŚCIEC

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec powstało jako łącznik dwóch istniejących wcześniej organizacji tj. Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich. Żadna z nich nie posiadała osobowości prawnej, a system zarządzania ograniczał się jedynie do niezbędnych działań mających na celu utrzymanie ciągłości funkcjonowania. OSP. Obie grupy nie przepadały za sobą, a wręcz były wrogo do siebie nastawione. W tej sytuacji, nie widząc możliwości współpracy i pełnego rozwoju którejkolwiek z organizacji, zrodziła się inicjatywa powołania stowarzyszenia skupiającego działaczy obydwu, które mogłoby zagospodarować obszary dotychczas zaniedbane, a jednocześnie wspierać OSP i KGW nie ingerując w ich wewnętrzne sprawy. Powstałe w 2009r. stowarzyszenie w krótkim okresie uzyskało pozycję prężnej i szybko rozwijającej się organizacji. Realizujemy małe projekty oraz inne akcje społeczne, głównie dla dzieci i młodzieży. Nie zaniedbujemy jednak innych obszarów wsparcia naszej wsi i działających w niej osób.