Pomiń menu

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Victoria

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria" swoje działania koncentruje wokół problemów i spraw ważnych dla kobiet (z różnych środowisk, o zróżnicowanym statusie zawodowym, społecznym i wiekowym). Staramy się pomagać kobietom na tych polach. Kobietom w trudnej sytuacji życiowej oferujemy pomoc w usamodzielnieniu się, nabyciu wiary w siebie i poruszaniu się na rynku pracy. Wspieramy i doceniamy kobiety aktywne.