Pomiń menu

Stowarzyszenie Witalis

Nasza organizacja głównie zajmuje się działalnością na rzecz lokalnej społeczności. Realizujemy projekty mające na celu zwiększanie partycypacji społecznej mieszkańców gminy. Działamy także w obszarze kultury. Wspomagamy istniejący Klub Obywatelski Młody Obywatel,w którym  bardzo prężnie działa młodzież. Wspieramy ich w realizacji projektów dotowanych z programu Równać Szanse oraz Akumulatora Społecznego.

Co nowego?