Pomiń menu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Częstochowy PROGRESJA

Stowarzyszenie Progresja zostało powołane dla inicjowania i wspierania wszelkich działań mających na celu rozwój kulturalny i gospodarczy miasta Częstochowy a także inicjatyw wspierających kreację społeczeństwa obywatelskiego, uświadomienie ludziom ich potencjału oraz wpływu na sprawy lokalne.