Pomiń menu

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa powstało w 2007 r. z inicjatywy 5 mieszkańców wsi. Wśród głównych celów są m.in. aktywizacja i integracja środowiska lokalnego, działalność kulturalno-sportowa oraz edukacyjna, pozyskiwanie środków z dostępnych funduszy pomocowych. Ważniejsze z dotychczasowych realizacji to m.in. inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych na rzecz rozwoju społecznego (działania Partnerstwo dla Głogoczowa, konkurs Najładniejszy Ogród, wydanie Kurendy, administracja strony www.glogoczow.pl), edukacyjnego (2 projekty dofinansowane ze środków EFS na naukę jęz. angielskiego) oraz organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (w ramach konkursów na realizację zadań publicznych gminy: Ferie dla dzieci oraz projekty Uczymy się od Mistrzów i Jestem Aktywny).

Udział w poprzednich edycjach