Pomiń menu

Jak czytać i rozumieć plan miejscowy

Prowadzenie: Grzegorz Pronobis

Zagadnienia:

 • różnice między studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • wpływ planu miejscowego na wydanie pozwolenia na budowę,
 • zapisy w planach miejscowych,
 • czy plan miejscowy można interpretować,
 • konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym.

Przebieg webinarium w minutach:

 • 00:02:00-00:04:06 plan webinarium,
 • 00:04:07-00:05:45 plan miejscowy a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • 00:05:46-00:07:11 czy można zmienić plan miejscowy,
 • 00:07:12-00:08:47 kiedy włączać się w konsultowanie,
 • 00:08:48-00:10:17 opiniowanie i uzgadnianie planu miejscowego,
 • 00:10:18-00:12:44 czy plan miejscowy to narzędzie starań o dobrą przestrzeń,
 • 00:12:45-00:14:57 pozwolenie na budowę,
 • 00:14:58-00:25:10 zapisy i oznaczenia,
 • 00:25:11-00:31:30 plan miejscowy w praktyce,
 • 00:32:34-00:51:43 przykładowe interpretacje planów miejscowych,
 • 00:51:44-00:56:37 konsultowanie planów z mieszkańcami,
 • 00:57:34-01:10:37 pytania i odpowiedzi.

Zobacz prezentację – plik PDF [4,61 MB]

Zobacz notatkę – plik PDF [104 KB]

Webinarium odbyło się 25 maja 2021 r.