Pomiń menu

W NASIELSKU TRWA AKCJA ANKIETOWANIA

Spokojnie wakacyjnie w Gminie Nasielsk Stowarzyszenie Europa i My prowadzi akcję ankietowania

W Nasielsku pierwszy ankietę wypełnił Burmistrz Bogdan Ruszkowski. W dniu 28 lipca 2014r. przekazał on ją osobiście koordynatorce Elżbiecie Wróblewskiej. Ponieważ Biuro Rady Miejskiej nie posiada adresów poczty elektronicznej radnych a radni do końca wakacji nie odwiedzają biura to papierowe wersje imiennej ankiety będą im przekazane na początku września. Wzór ankiety dla mieszkańców został zmieniony – ze względu, że Urząd Miejski nie posiada newslettera elektronicznego a informuje za pomocą SMS-ów zmieniono pkt. 17 i pkt. 18. Poprawiona ankieta będzie udostępniona na stronie serwisu www.nasielsk.pl o czym informuje artykuł  ”Weź udział w ankiecie”, który został przekazany przez koordynatorkę na stronę serwisu oraz do redakcji „Życie Nasielska” (dwutygodnik samorządu gminnego o nakładzie 2 000 egz.).
W załączeniu:

ANKIETA BURMISTRZA MGMW_wyp.28.07.2014r.

ANKIETA _MIESZKANCY_NASIELSK_MGMW_2014_2

WEZ_UDZIAL_W_ANKIECIE