Pomiń menu

Przydatne publikacje i strony

Tutaj znajdziecie publikacje, które dotyczą tematyki, którą zajmujemy się w akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Na temat wyborów:

Strona koalicji Masz Głos, Masz Wybór

MamPrawoWiedziec.pl

Na temat budżetu obywatelskiego dostępne TUTAJ
Ogólne:

OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, CBOS, Warszawa sierpień 2014

SŁOWNICZEK REFERENDALNY, dr Dawid Sześciło, ekspert programu Masz Głos, Masz Wybór, 2013 (wersja pdf)

Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej – strona www.informacjapubliczna.org.pl prowadzona przez Sieć Obywatelską – Watchdog Polska.

Zmieniam, bo potrafię. Pyrzycka Akademia Zmiany

Seria: Ściagawka z demokracji, Obywatelski Poradnik Antykorupcyjny. Zeszyt: 2 Skargi i Wnioski. Autor: Maciej Wnuk

Narastające dysfunkcje zasadnicze dylematy koniecznie działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013

więcej na temat raportu: http://stansamorzadu.pl/

Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2012, pod redakcją Pauliny Sobiesiak-Peszko, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013

więcej na: http://www.isp.org.pl/publikacje,1,590.html

Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Anna Olech (red.) (Rok publikacji: 2012), Fundacja Instytut Spraw Publicznych, program Społeczeństwa Obywatelskiego

więcej na: http://www.isp.org.pl/publikacje,1,552.html

Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2011, Redakcja: Grzegorz Makowski, Paulina Sobiesiak, Wydawca: Fundacja Instytut Spraw Publicznych

więcej na: http://www.decydujmyrazem.pl/publikacje/decydujmy_razem_/bilans_monitoringu_2011.html,

Wszystko o Ewie, Krzysztof Burnetko, Anna Mateja (2011) – kompendium wiedzy na temat sytuacji kobiet w Polsce od okresu przedszkolnego po emeryturę.

Na temat funduszu sołeckiego:

Przydatne informacje o funduszu sołeckim – strona www.funduszesoleckie.pl prowadzona przez Sieć Obywatelską – Watchdog Polska.

Informacja o wynikach kontroli koordynowanej funduszu sołeckiego przeprowadzonej w 2012 roku z inicjatywy Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Gospodarka finansowa sołectw na podstawie ustawy o funduszu sołeckim oraz w ramach ustaleń statutu gminy i statutu sołectwa

Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach wydaną przez Sieć Obywatelska – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich), w programie Budżet obywatelski.

Budżet gminy bez tajemnic Laboratorium Monitoringu Budżetu, Ryszard Skrzypiec, Dagmir Długosz, Warszawa 2007

Fundusz sołecki krok po kroku, opracowanie: Dariusz Kraszewski, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich)

Ramowy harmonogram przyjecia funduszu sołeckiego, opracowanie: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich)

Na temat inicjatywy lokalnej:

Inicjatywa lokalna krok po kroku,  Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Warszawa 2013