Pomiń menu

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Domaradz

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Domaradz zarejestrowane zostało 15.03.2006 r. W gminie naszej jest wiele do zrobienia, dlatego cele zapisane w Statucie obejmują bardzo szeroką działalność. Jako Stowarzyszenie zapoczątkowaliśmy kilka inicjatyw, które będziemy kontynuować. Są to: Pierwszy Pieszy Rajd dookoła Domarazdza, Pierwszy Rodzinny Piknik Europejski, podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności na objęcie dożywianiem 1800 mieszkańców Gminy Domaradz, zorganizowaliśmy wigilię dla samotnych i biednych, zbiórkę odzieży zimowej, podejmujemy inne bieżące inicjatywy.