Pomiń menu

Nominacja do nagrody Super Samorząd 2012

Nagroda jest przyznawana od roku 2011. Jej nazwa nawiązuje do idei samorządu rozumianego jako wspólnota mieszkańców, a nie urząd gminy i jego pracownicy. O nagrodę Super Samorząd 2016 mogą ubiegać się uczestnicy akcji Masz Głos, Masz Wybór, którzy zarejestrują się na www.maszglos.pl, zrealizują jedno z działań proponowanych przez organizatorów oraz terminowo zamieszczą sprawozdania z przeprowadzonych działań w aktualnościach na stronie www.maszglos.pl.

Nagroda jest wręczana zarówno organizacjom i grupom mieszkańców uczestniczących w akcji, jak również współpracujących z nimi władzom lokalnym.

Laureatami nagrody Super Samorząd 2012 zostali:

Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica

Młodzieżowa Rada Miejska z Olsztynka

Plac Zabaw Generała Sowińskiego

Sołectwo Sułkowice

Stowarzyszenie „Projekt-Europa”

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy

Poniżej znajdziecie pozostałych finalistów nominowanych do nagrody Super Samorząd 2012: