Pomiń menu

Lokalne konsultacje 2014

Przed podjęciem ważnych decyzji należy zapytać wszystkich zainteresowanych o zdanie, wspólnie rozważyć „za” i „przeciw”. To właśnie do tego służą konsultacje społeczne! Podczas konsultacji mieszkańcy i władze mogą razem decydować o najważniejszych dla gminy sprawach.
 
Chcecie aby w Waszej gminie konsultacje społeczne były dobrze przygotowywane i przeprowadzane? Skorzystajcie z naszego scenariusza!
 

 
KROK 1. Stwórzcie grupę roboczą
W grupie pracuje efektywniej, sprawniej i przyjemniej. Jeśli będzie Was więcej będziecie mieć dużą siłę przebicia i będzie większa szansę na dogadanie się w władzami gminy. W grupie ustalcie harmonogram działań z uwzględnieniem kroków z naszego scenariusza i daty wyborów. Podzielcie się zadaniami.
 
Przydatne materiały:

Jak stworzyć grupę roboczą (więcej)

KROK 2. Sprawdźcie jak wyglądają konsultacje w Waszej gminie
Dowiedzcie się, co było tematem konsultacji, w jakiej formie się odbywały, jak mieszkańcy byli o nich informowani, ile uwag zostało zgłoszonych, które z nich zostały uwzględnione. Możecie to zrobić analizując dokumenty: ogłoszenia w BIPie, formularze zgłaszanych uwag, odpowiedzi (z uzasadnieniem czy uwaga została przyjęta, czy nie, dlaczego). Informacje możecie zbierać również za pomocą ankiet i wywiadów z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych organizacji i urzędnikami.
Następnie zorganizujcie dyskusję, na którą zaproście urzędników, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zebrane na spotkaniu informacje przyniosą odpowiedź na pytania: co jest konsultowane, jak mieszkańcy są informowani o konsultacjach i ich wynikach, jaka jest efektywność konsultacji, czyli  w jaki sposób i czy w ogóle postulaty mieszkańców są uwzględniane w podejmowanych przez władzę decyzjach. W przeprowadzeniu spotkania i zebraniu informacji pomoże Wam Lokalny Indeks Konsultacji.
 
 
Przydatne materiały:

Jak zbierać opinie (więcej)
Jak uzyskać informację publiczną (więcej)

Lokalny index konsultacji

KROK 3. Porozmawiajcie z wójtem/burmistrzem/prezydentem oraz urzędnikami odpowiedzialnymi za konsultacje
Dzięki rozmowom uzupełnicie obraz konsultacji w Waszej gminie. Dowiecie się, jakie były cele i podstawy prawne konsultacji, w jaki sposób informowano o konsultacjach oraz jakimi metodami były one prowadzone.
 
Przydatne materiały:

Lista pytań do wywiadu

KROK 4. Przeanalizujcie zebrane informacje i przygotujcie Raport wraz
z rekomendacjami do zmian
Raport wraz z rekomendacjami na przyszłość złóżcie w urzędzie. Porozmawiajcie
z przedstawicielem władzy, jakie są szanse na wdrożenie Waszych zaleceń.
 
Przydatne materiały:

Jak przygotować raport z ewaluacji konsultacji
Jak przygotować rekomendacje
Zasady konsultacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

KROK 5. Skonsultujcie swoje propozycje z mieszkańcami:
Zorganizujcie  spotkanie, podczas którego, porozmawiajcie o Waszych propozycjach zmian. Spotkanie możecie poprowadzić w formie warsztatów. Pamiętajcie aby uwzględnić uwagi mieszkańców w Waszych propozycjach oraz poinformować ich o przyjęciu lub odrzuceniu zgłaszanych uwag!
 
Przydatne materiały:

Jak zorganizować spotkanie (więcej)
Przykładowy scenariusz warsztatów

KROK 6. Zorganizujcie debatę z kandydatami i kandydatkami na wójtów/burmistrzów/prezydentów
Przedstawcie Wasz Raport z rekomendacjami i zapytajcie jak będą wyglądały konsultacje społeczne w gminie po jesiennych wyborach. Debata powinna zakończyć się podpisaniem deklaracji przez uczestniczących kandydatów. Na spotkanie zaproście mieszkańców, liderów lokalnych, mieszkańców, przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz lokalne media.
 
 
Przydatne materiały:

Lista ważnych tematów do debaty
Jak zorganizować debatę (więcej)

 
KROK 7. Upowszechnijcie podpisaną deklarację.
Przekażcie ją mediom, lokalnym organizacjom pozarządowym, zamieście na stronach portali miejskich, forów lokalnych.
 
 
Po wyborach sprawdzajcie czy ustalenia i obietnice są wprowadzane w życie!

1. Jeśli nie brałeś jeszcze udziału w akcji: zarejestruj się do akcji, po aktywowaniu przez nas konta zaloguj się, następnie wybierz konkretne zadanie (wchodzisz w interesujące Cię zadanie i w prawym górnym roku klikasz dołącz).
2. Jeśli brałeś już udział w akcji i masz już konto: zaloguj się i wybierz konkretne zadanie (wchodzisz w interesujące Cię zadanie i w prawym górnym roku klikasz dołącz).
3. Jeśli chcecie otrzymać rozszerzone wsparcie (m.in. szkolenie), to na adres maszglos@batory.org.pl prześlijcie odpowiedź na pytanie: „Dlaczego chcecie realizować właśnie to zadanie?”
 

Członkowie grupy

Ta grupa jest prywatna. Musisz być zarejestrowanym użytkownikiem i złożyć podanie o członkostwo aby dołączyć.