Pomiń menu

Zadania 2013

Uczestnicy, którzy dołączyli do akcji w 2013 roku realizowali następujące zadania:

inicjatywa-uchwalodawczaInicjatywa uchwałodawcza
W niektórych miejscowościach mieszkańcy mają prawo przedkładać radom gmin i miast własne projekty uchwał, a tzw. obywatelska inicjatywa uchwałodawcza wpisana jest do miejscowego statutu. Doprowadź do wprowadzenia inicjatywy uchwałodawczej, aby mieszkańcy mogli przygotowywać uchwały dotyczące m.in. wieloletnich inwestycji, kierunku rozwoju całego obszaru, gospodarowania odpadami, opłat za parkowanie, czy honorowego obywatelstwa miejscowości. [Więcej]

fundusz-osiedlowyBudżet osiedlowy
Na swoim osiedlu, w swojej dzielnicy – poczuj się u siebie. Postaraj się wprowadzić osiedlowy budżet obywatelski, aby mieszkańcy mogli decydować o tym, na co wydawane są pieniądze. [Więcej]

dostepni-samorzadowcyDostępni samorządowcy
Zgoda i dialog budują. Ale jak budować, gdy szwankuje komunikacja? Gdy decyzje zapadają „za zamkniętymi drzwiami”? Zaproponujcie urzędowi ciekawe i dostosowane do lokalnych potrzeb rozwiązania. [Więcej]

fundusz-soleckiFundusz sołecki
Chcesz zorganizować święto wsi, kupić wyposażenie dla szkoły albo ustawić wiaty na przystankach? Skorzystaj z możliwości, jakie daje fundusz sołecki – część budżetu gminy o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy sołectw. [Więcej]

inicjatywa-lokalnaInicjatywa lokalna
Inicjatywa lokalna to mechanizm dzięki, któremu mieszkańcy w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi mogą zmieniać swoje otoczenie. Inicjatywa pozwala organizować wydarzenia jednorazowe (np. festyn), cykliczne (ciekawe zajęcia w domu kultury) czy stworzyć coś namacalnego (np. zbudować parking). [Więcej]

wspolna-przestrzenWspólna przestrzeń
W Twojej miejscowości brakuje miejsca spotkań mieszkańców, a wszystkie miejskie place są betonowymi parkingami. Plac zabaw jest już wysłużony? Nie czekaj, weź sprawy w swoje ręce – razem z sąsiadami zdecyduj, jak ma wyglądać Twoja okolica![Więcej]

zrobmy-cosZróbmy to razem
Biblioteka zamykana jest za wcześnie? – zmieńmy godziny otwarcia! Dom kultury prowadzi nudne i nieatrakcyjne dla nas zajęcia? – zaproponujmy inne i razem stwórzmy nowy program. Możemy też zakazać wjazdu rowerom do parku lub… znieść ten zakaz, przesunąć trasę linii autobusowej, a nawet decydować o godzinach pracy urzędu. Damy radę, to wcale nie jest takie trudne! [Więcej]

materiały ze szkoleń 2013