Pomiń menu

Budżet obywatelski

Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta lub gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz, podczas których rozmawia się o przeznaczeniu wspólnych pieniędzy [czytaj więcej]

Etapy:

Budżet obywatelski (partycypacyjny) w Porto Alegre oraz w wielu innych miastach na całym świecie rozpoczyna się wczesną wiosną od spotkań z mieszkańcami. Podczas tych spotkań przedstawiciele władz prezentują mieszkańcom informacje na temat wykonania budżetu w poprzednim roku, w tym informacje o zrealizowanych przedsięwzięciach w ramach budżetu partycypacyjnego w danej dzielnicy (osiedlu). W trakcie tych spotkań mieszkańcy mogą się również dowiedzieć o zasadach obowiązujących w ramach budżetu obywatelskiego w danym roku, harmonogramie zaplanowanych działań w całym procesie oraz puli środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w danym roku [czytaj więcej]

Opracowania:

Koncepcje ustawowego uregulowania budżetów obywatelskich (partycypacyjnych), dr Dawid Sześciło, 2014

Ekspertyza dotyczącą aktualnych podstaw prawnych i zmian niezbędnych dla rozwoju budżetów partycypacyjnych na poziomie lokalnym w Polsce, dr Kazimierz Bandarzewski, 2013

Ekspertyza prawna dotyczącą możliwości wprowadzania budżetu obywatelskiego w miastach, autor dr Rafał Trykozko, 2013

RAPORT: Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, autor: Wojciech Kębłowski, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013

więcej informacji o publikacji tutaj: http://www.instytutobywatelski.pl/14426/publikacje/raporty/raport-budzet-partycypacyjny-krotka-instrukcja-obslugi

RAPORT: Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, autor: Wojciech Kębłowski, Instytut Obywatelski, Warszawa 2014

„Głos Łodzian się liczy”– Raport z projektu dot. wdrożenia budżetu partycypacyjnego na poziomie 4 łódzkich osiedli

więcej na stronie projektu: www.gloslodzian.pl

Budżet partycypacyjny w Wielkiej Brytanii

Raport „Dwa bieguny – różne krańce miasta, różni obywatele”, autor Dariusz Kraszewski

Standardy budżetu partycypacyjnego w Polsce. Dokument zawiera omówienie minimalnych wymogów jakie powinny spełniać budżety partycypacyjne.

Strony www:

www.partycypacjaobywatelska.pl – opisane przykłady realizacji budżetu obywatelskiego, zarówno z Polski jak i ze świata. Portal prowadzony przez Pracownie Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia.

www.participatorybudgeting.org – portal, prowadzony przez Participatory Budgeting Project. W całości poświęcony budżetopwi partycypacyjnemu. Można na nim znaleźć teoretyczne informacje, praktyczne wskazówki, publikacje i linki związane z tą tematyką.

ZOBACZ SCENARIUSZ DZIAŁANIA BUDŻET OBYWATELSKI