Pomiń menu

Przykładowe działania

Akcja Masz Głos to propozycja dla wszystkich osób, które chcą aktywnie działać w swojej społeczności.

Jeśli uważasz, że w Twojej miejscowości lub gminie:

 • przydałby się dobry budżet obywatelski lub fundusz sołecki
 • jakiś element przestrzeni publicznej wymaga naprawy
 • władze samorządowe powinny być bardziej dostępne mieszkańcom – organizować dyżury, udostępniać adresy mailowe i numery telefonów, prowadzić strony internetowe
 • mieszkańcy powinni współdecydować o wydatkach z budżetu
 • domy kultury i biblioteki powinny uatrakcyjnić ofertę
 • władze samorządowe powinny otworzyć się na pomysły mieszkańców
 • powinno być realizowanych więcej inicjatyw lokalnych
 • przydałby się plan zagospodarowania przestrzennego
 • warto informować mieszkańców o działaniach i decyzjach radnych i urzędników
 • urzędy powinny dostosować godziny pracy do potrzeb mieszkańców
 • władze samorządowe powinny konsultować z mieszkańcami projekty uchwał

…dołącz, a podpowiemy Ci, jak to osiągnąć!

Przeczytaj przykładowe scenariusze działania:

Jeśli wiesz, że w Twojej gminie lub miejscowości są obszary wymagające poprawy, ale jeszcze nie wiesz, czym się zająć, dołącz aby:

 • zainspirować się działaniami innych
 • poznać dostępne mieszkańcom narzędzia działania

Dołącz do akcji

Działania uczestników z poprzednich lat:

 • Zespół biblioteki w Kazimierzy Wielkiej zaprosił mieszkańców i mieszkanki do decydowania o tym, jak uczynić ją dostępną i atrakcyjną dla wszystkich. Mieszkańcy zgłosili swoje potrzeby i pomysły m.in. za pomocą ankiety i karteczek przyczepianych do tablicy wystawianej w bibliotece, w szkole i podczas festynów. Pomysły rozwiązania najbardziej palących problemów wypracowano podczas warsztatów z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli biblioteki, władz lokalnych oraz mieszkanek i mieszkańców. Dzięki udziałowi w akcji biblioteka dopasowała swoją ofertę do potrzeb mieszkańców! Więcej…
 • Mieszkańcy i mieszkanki Zgierza zainspirowani przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG, doprowadzili do wprowadzenia w ich mieście budżetu obywatelskiego (BO). Pomysł wsparli radni, a prezydent powołał zespół ds. BO. Młodzieżowa Rada Miasta i Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizowały warsztaty pisania projektów, które mieszkańcy zaprezentować mogli podczas Rynku Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. W efekcie w pierwszej edycji BO złożono aż 100 wniosków, a mieszkańcy, zachęceni do współdecydowania o sprawach gminy, włączyli się w ewaluację BO. Mieszkańcy mogą decydować o publicznych pieniądzach, mają wpływ na lokalne wydatki! Pieniądze są wydawane na realne potrzeby mieszkańców! Więcej…
 • Dzięki Młodzieżowej Radzie Gminy mieszkańcy i mieszkanki Płużnicy wspólnie opracowali koncepcję zagospodarowania plaży, a rada gminy zrealizowała inwestycję zgodnie z ich pomysłami. Poza nawiezieniem czystego piasku, zbudowano siłownię na powietrzu i plac zabaw. Wydzielono miejsce do kąpania dla małych dzieci, postawiono piękny pomost i ławki ze stołami dla miłośników grillowania. Wokół plaży pojawiły się lampy oraz kosze na śmieci, wytyczono też ścieżkę dla rowerów i pieszych oraz parking. Dzięki działaniom w ramach akcji mieszkańcy i mieszkanki zyskali miejsce do spędzania wolnego czasu! Więcej…
 • Członkinie grupy ADSUM z Chomiąży, wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami wsi oraz przedstawicielami władz (wójtem, radnymi i sołtysami) ożywiły wiejską świetlicę i zaadoptowały ją na miejsce zabaw dla dzieci. Dokonały tego w trybie inicjatywy lokalnej, co najpierw wymagało przekonania władz do wprowadzenia w gminie stosownej uchwały. Dzięki sukcesowi akcji więcej osób na co dzień interesuje się  życiem gminy a, a najmłodsi mieszkańcy i mieszkanki w końcu mają świetlicę i miejsce zabaw! Więcej…
 • W Żorach mieszkańcy i mieszkanki udrożnili kontakt z radnymi. Za namową  zespołu tworzącego Ranking Radnych przy portalu TuŻory.info radni stworzyli strony profilowe i rozpoczęli aktywność na portalach społecznościowych oraz odbywają regularne dyżury. Okazją do bezpośredniego spotkania z radnymi było też zorganizowane przez Ranking Święto Samorządu, a dowodem na to, że mieszkańcy i mieszkanki korzystają z kontaktu z radnymi jest liczba wpisów i dyskusji w internecie oraz odwiedzin na dyżurach. Dzięki akcji mieszkanki i mieszkańcy mają łatwe kanały komunikacji z radnymi, żeby w razie czego załatwić ważną dla nich sprawę! Więcej…

Więcej przykładów działań uczestników z poprzednich lat znajduje się w dziale Historie sukcesu.