Pomiń menu

Wyróżnienia akcji Masz Głos 2016/2017

ważne

 

Setki ulepszonych gmin – tym krótkim stwierdzeniem można chyba najlepiej podsumować rezultaty akcji Masz Głos. W tegorocznej edycji akcji 350 lokalnych organizacji, stowarzyszeń, grup nieformalnych i lokalnych instytucji podjęło się realizacji często bardzo trudnych i ambitnych przedsięwzięć. Podczas swoich zmagań mogli liczyć na wsparcie koordynatorek i koordynatorów – ekspertów i praktyków w różnych dziedzinach, którzy pomagali  zaplanować działania, doradzali w trudnych momentach, pomagali trzymać kurs lub zmieniać go w zależności od potrzeb.

Wszyscy uczestnicy w swoje w swoje działania włożyli naprawdę bardzo dużo wysiłku. Niektórym jednak nie udało się osiągnąć pełnego sukcesu. Napotkali bariery, których nie dało się przezwyciężyć. Przynajmniej na razie. Te grupy i organizacje zostały uhonorowane wyróżnieniami.

WYRÓŻNIENIA AKCJI MASZ GŁOS 2016/2017

dolnośląskie
Nasze Sprawy, powiat wołowski
Za przekonanie władz Wołowa do wprowadzenia w gminie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców oraz za działania na rzecz przejrzystości gmin powiatu wołowskiego.

 

kujawsko-pomorskie
Biblioteka Miejska im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie
Za stworzenie przestrzeni do aktywności społecznej dla młodzieży oraz włączanie jej w działania na rzecz biblioteki i gminy.

 

lubelskie
Sołectwo Orłów Murowany
Za systematyczną aktywizację lokalnej społeczności, niezrażanie się trudnościami, budowę boiska do siatkówki i umiejętność wspólnego cieszenia się sukcesem.

 

Przyjaciele Zemborzyc, Lublin
Za konsekwentną pracę nad stworzeniem w Zemborzycach miejsca spotkań i działań kulturalnych, przeprowadzenie w tym celu diagnozy potrzeb mieszkańców i mieszkanek oraz rozpoczęcie negocjacji z władzami miasta.

lubuskie
Fundacja Lyada, Zielona Góra
Za zaangażowanie mieszkańców, mieszkanek i władz w akcję sadzenia kwiatów „Miasto pełne kolorów”. Jednocześnie za ulepszanie mechanizmu działania budżetu obywatelskiego razem z Zielonogórskim Towarzystwem Upiększania Miasta.

 

łódzkie
Stowarzyszenie EZG, Zgierz
Za zainicjowanie procesu porozumienia rad osiedlowych w Zgierzu.

 

małopolskie
Osiedlowi Ekolodzy, Gorlice
Za determinację w angażowaniu mieszkańców, mieszkanek i władz lokalnych we wspólne rozwiązywanie drobnych, choć istotnych problemów. Jednocześnie za proekologiczne spojrzenie na miejską rzeczywistość.

 

Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, Trzebinia
Za determinację w pracy nad zmianą najbliższego otoczenia oraz związane z tym wsłuchiwanie się w potrzeby społeczności, poszukiwanie rozwiązań i wprowadzanie ich w życie. Tym samym za pokazanie, że nawet stworzenie skweru wprowadza realną zmianę.

 

mazowieckie
Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego
Za podnoszenie poziomu wiedzy organizacji z powiatu pruszkowskiego o ich prawach i obowiązkach.

 

podkarpackie
Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon, Rzeszów
Za sukcesy w konsekwentnym tworzeniu przestrzeni do współpracy organizacji pozarządowych z Rzeszowa.

 

śląskie
Katowicki Alarm Smogowy
Za niezłomne uświadamianie i przypominanie mieszkańcom, mieszkankom oraz władzom Katowic, jak ważne jest dbanie o jakość powietrza, którym oddychają.

 

Inicjatywa Mieszkańców Osiedla Kokociniec, Katowice
Za trud włożony w zwrócenie władzom miasta uwagi na problemy zaniedbanego osiedla górniczego, a także pokazanie mieszkańcom i mieszkankom, że wspólnymi siłami są
w stanie wpłynąć na jakość życia na osiedlu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich
Za zaproszenie mieszkańców i mieszkanek miasta do współpracy przy dopasowywaniu placówki do ich potrzeb oraz za szybką reakcję na napływające propozycje.

 

warmińsko-mazurskie
Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie
Za przeprowadzenie diagnozy lokalnej, na podstawie której powstała mapa miejsc przyjaznych dla dzieci i młodzieży w ich okolicy.

 

wielkopolskie
Stowarzyszenie Czysta Nekla, gmina Nekla
Za aktywność w zachęcaniu mieszkańców i mieszkanek gminy do udziału w konsultacjach społecznych, a w szczególności za zaangażowanie w proces decyzyjny dotyczący przeznaczenia kompleksu pałacowego.

 

Nowotomyski Alarm Smogowy i Niezależne Forum Nowego Tomyśla
Za aktywną i konsekwentną postawę oraz włączenie lokalnych środowisk, w tym władzy lokalnej, w realne działania na rzecz ochrony środowiska w gminie, która od wielu lat plasowała się wysoko w rankingach najbardziej zanieczyszczonych gmin w Wielkopolsce.

 

zachodniopomorskie
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej”, gmina Postomino
Za wsłuchanie się w głos uczniów i uczennic oraz za zainicjowanie ich dialogu z samorządem lokalnym. Jednocześnie za podjęcie tematu stypendiów.

 

Pracownia Pozarządowa, Koszalin
Za integrację organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek oraz władz Koszalina wokół wspólnego celu: kampanii zachęcającej do przekazywania 1% podatku okolicznym organizacjom.

 

Stowarzyszenie Carpe Diem, Świdwin
Za przeprowadzenie skutecznej akcji społecznej „Tak! Dla żłobka w Świdwinie” oraz dochodzenie do kompromisów z samorządem lokalnym.

 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Goleniów
Za przygotowanie kompleksowego raportu o funkcjonowaniu inicjatywy lokalnej w gminie Goleniów oraz dążenie do jej usprawnienia poprzez organizację debaty z mieszkańcami i przedstawicielami samorządu.

 

Zachodniopomorskie Biuro Interwencji Społecznej, Krzęcin
Za nieustępliwość w działaniach na rzecz współpracy z samorządem lokalnym i przekonanie władz do aktywnego włączenia się do akcji. Równocześnie za zwiększenie zainteresowania mieszkańców i mieszkanek działalnością władzy lokalnej, co jest widoczne we wzroście wniosków o informację publiczną.