Pomiń menu

Uczyć się współbyć i służyć pomocą innym. Sprawozdanie końcowe Koła Naukowego Politologów z wykonania zadania w 2014 roku: Wybierzmy świadomie!

Nasze działania nie były nakierowane na promocję sylwetek czy też programów komitetów wyborczych ani programów samych kandydatów. Oczywiście rozmawialiśmy z kandydatami na radnych Rady Miasta oraz do sejmików, ale były to działania typu profrekwencyjnego. Informowaliśmy w środowisku o kolejnych etapach przygotowań do wyborów samorządowych, wskazywaliśmy gdzie mieszkańcy mogą znaleźć informacje dotyczące sylwetek kandydatów.

DSC_0017DSC_0012DSC_0036DSC_0002DSC_0047Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania profrekwencyjnego: Wybierzmy świadomie!
Akcja Masz Głos, Masz Wybór 15 grudnia 2014 rok

Nazwa organizacji / grupy:
Koło Naukowe Politologów
PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Miejscowość i województwo:
Zamość, woj. lubelskie
Zespół: Koło Naukowe Politologów . Opiekun naukowy Koła Naukowego Politologów dr Ewa Pogorzała.
Informacje o kandydatach.
Nasze działania nie były nakierowane na promocję sylwetek czy też programów komitetów wyborczych ani programów samych kandydatów. Oczywiście rozmawialiśmy z kandydatami na radnych Rady Miasta oraz do sejmików, ale były działania typu profrekwencyjnego. Informowaliśmy w środowisku o kolejnych etapach przygotowań do wyborów samorządowych, wskazywaliśmy gdzie mieszkańcy mogą znaleźć informacje dotyczące sylwetek kandydatów. Kandydatom zaś proponowaliśmy pomoc poprzez udostępnianie plakatów, materiałów promocyjnych, ulotek reklamowych dotyczących świadomego głosowania. Nas najbardziej interesowało co mają kandydaci do powiedzenia, jakie jest ich stanowisko w sprawie budżetu obywatelskiego jako, że poprzez budżet obywatelski mieszkańcy mogli podjąć próbę realizacji swoich planów, oczekiwań i zamierzeń. Na terenie uczelni rozwieszaliśmy ogłoszenia, harmonogramy spotkań, plakaty oraz obwieszczenia dotyczące wyborów ( w tym listy obwodów wyborczych oraz składu komitetów wyborczych). Te plakaty także pojawiły się na terenie całego miasta. W listopadzie zorganizowaliśmy debatę kandydatów na prezydenta miasta Zamościa. O wydarzeniu poinformowane zostały media, których przedstawiciele zostali zaproszeni do udziału w niej. O fotel prezydenta miasta Zamościa ubiegało się czterech kandydatów. Wszyscy otrzymali zaproszenia. Na debatę przybyło dwóch kandydatów.
Sposób informowania o kandydatach.
Jako Koło Naukowe Politologów nie byliśmy zobligowani do udzielania informacji o kandydatach, te upowszechniali sami kandydaci bądź komitety wyborcze, które kandydaci reprezentowali. Naszą rolą było zmotywowanie mieszkańców by 16 listopada wyszli z domu i zagłosowali na wybranych przez siebie kandydatów. Była to akcja typowo profrekwencyjna, której celem było uświadomienie wyborcom, że każdy sposób jest ważny by oddać głos w wyborach. Na naszej stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń umieszczaliśmy stosowne informacje. Jeżeli komitety wyborcze lub sami kandydaci zgłaszali zapotrzebowanie na materiały profrekwencyjne – udostępnialiśmy je wszystkim zainteresowanym osobom. Jednocześnie promowaliśmy wybory poprzez upowszechnianie spotu ogólnopolskiego Akcji Masz głos. Masz wybór. Głównym zadaniem jakie chcieliśmy zrealizować była debata kandydatów na prezydenta miasta Zamościa oraz towarzyszące jej seminarium naukowe poświęcone wyborom samorządowym, świadomemu głosowaniu oraz Akcji Masz głos. Masz wybór., spotkanie, debata z kandydatami).
Kontakt z kandydatami. Skontaktowaliśmy się z czterema komitetami wyborczymi kandydatów na prezydenta w celu przeprowadzenia debaty. Kontaktowaliśmy się również w celu udostępnienia materiałów promocyjno – profrekwencyjnych z innymi kandydatami – do rady oraz sejmików. O fotel prezydenta ubiegało się czterech kandydatów. Wszyscy otrzymali od nas zaproszenia. Z zaproszenia skorzystało dwóch kandydatów. Jak się okazało po drugie turze wyborów jeden z biorących udział w debacie kandydatów został Prezydentem Miasta Zamość.
Kontakt z mieszkańcami. Już podczas wakacyjnych spotkań w trakcie „Wędrującej estrady” Koło Naukowe Politologów prowadziło działania profrekwencyjne dotyczące wyborów samorządowych. Rozmawialiśmy na temat praw mieszkańców, świadomego głosowania oraz czego mieszkańcy powinni oczekiwać od swoich władz samorządowych a w związku z tym jak oceniać i według jakich kategorii programy kandydatów.
Informacje na temat wyborów przekazywaliśmy za pomocą materiałów promocyjno -profrekwencyjnych, plakatów, afiszy, ulotek (które wręczaliśmy bezpośrednio na spotkaniach lub wrzucając do skrzynek, gazetek, informacji na naszych tablicach informacyjnych a także na stronie Koła Naukowego Politologów.
Podczas wakacyjnych spotkań, na każdym z nich było co najmniej 500 osób, w sumie minimum 2000 (200 osób wypełniło ankiety, wyniki podczas konferencji marzec/kwiecień 2015). W maju odbyła się debata kandydatów do Europarlamentu. W tym samym miesiącu zorganizowano spotkanie podczas, którego omówiono zasady przystąpienia do Akcji Masz głos. Masz wybór a także podjęto temat: kandydat polityczny jako produkt (były to działanie poprzedzające przedsięwzięcia związane z wyborami samorządowymi). Materiały, zdjęcia, informacje, relacje na stronie PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz na stronie: masz głos.pl i facebook.com. Kontaktowaliśmy się również z radiem Eska, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” oraz Krajowym Biurem Wyborczym. Delegatura w Zamościu.
Inne działania.
W ramach działań związanych ze świadomym głosowaniem przeprowadziliśmy mi. in. wywiad z: Komisarzem Wyborczym Panią Teresą Bodys. Informowaliśmy na stronie internetowej jak przebiegają kolejne etapy działań wyborczych. W dniach 15 i 16 listopada kontrolowaliśmy lokale wyborcze pod względem ich przystosowania do głosowania przez osoby niepełnosprawne. W sumie było to 12 lokali. Zdjęcia, dokumentację i wyniki kontroli ukazały się mi. in. na stronach masz głos.pl., pwszzamosc.pl. , facebook.com., firr.pl
Sukcesy. Największym sukcesem był fakt, że nie tylko docieraliśmy skutecznie do mieszkańców, ale także sami otwieraliśmy się na nowe działania i współpracę z mieszkańcami, którzy tego od nas oczekiwali i oczekują nadal. Dzisiaj, po paru miesiącach pracy, już to wiemy na pewno. Bo każdy powód jest ważny by oddać głos! Ale i każdy powód jest ważny by uczyć się współbyć i służyć pomocą innym… Praktycznie – cieszymy się, że udało nam się zorganizować debatę kandydatów na prezydenta Zamościa. O słuszności decyzji o jej zorganizowaniu świadczy frekwencja i dyskusja podczas jej trwania jak i późniejsze zachowania wyborców w dniu 16 listopada..
Trudności. Bariery dotyczące takiego formułowania naszych działań by nie były odbierane jako agitacja personalna a akcja typowo profrekwencyjna. Jako Koło Naukowe Politologów nie mogliśmy opowiadać się za kimkolwiek, czasami jednak trudno było zachować neutralność. Nie chcieliśmy by nasze działania były platformą do realizacji celów indywidualnych. Nie zawsze to było właściwie odbierane.
Linki.
http://pwszzamosc.pl/debata-kandydatow-na-prezydenta-miasta-zamosc-w-auli-pwsz-im-szymona-szymonowica-w-zamosciu.htm
http://pwszzamosc.pl/czlonkowie-nkp-przeprowadzaja-ankiety-zamojski-final-wedrujacej-estrady-w-strugach-deszczu-.htm
http://pwszzamosc.pl/aktywnosc-obywatelska-wybory-i-nie-tylko.htm
http://pwszzamosc.pl/spotkanie-z-miejskim-rzecznikiem-konsumentow.htm
http://pwszzamosc.pl/aspiracje-akademickie-zamoscia.htm
http://pwszzamosc.pl/debata-przedwyborcza.htm
http://aktywnyzamość.pl
www.pelnosprawnywyborca.firr.org.pl
https://www.maszglos.pl/2014/09/mokro-ale-wesolo-zamojski-final-wedrujacej-estrady-w-strugach-deszczu-2/
https://www.maszglos.pl/2014/10/aktywnosc-obywatelska-wybory-i-nie-tylko-forum-debaty-publicznej-samorzad-terytorialny-dla-polski/
https://www.maszglos.pl/2014/10/debata-kandydatow-na-prezydenta-miasta-zamosc-w-auli-pwsz-im-szymona-szymonowica-w-zamosciu/
https://www.maszglos.pl/2014/11/debata-kandydatow-na-prezydenta-miasta-zamoscia/
https://www.maszglos.pl/2014/11/aspiracje-akademickie-zamoscia/
https://www.maszglos.pl/2014/11/osoby-niepelnosprawne-a-udzial-w-wyborach-samorzadowych/
https://www.maszglos.pl/2014/11/seminarium-pod-haslem-masz-glos-masz-wybor/
https://www.maszglos.pl/2014/11/pelnosprawny-wyborca-2/
https://www.maszglos.pl/2014/11/kazdy-powod-jest-wazny-by-glosowac/
https://www.maszglos.pl/2014/11/zamosc-miastem-idealnym-i-dostepnym-dla-kazdego-moja-wizja-miasta-przyjaznego-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-o-dyskryminacji-nadziei-i-wyborach-samorzadowych-opowiada-michal-krol/
https://www.maszglos.pl/2014/11/wkrotce-cisza-wyborcza-przed-wyborami-samorzadowymi-16-listopada-2014/
https://www.maszglos.pl/2014/12/druga-tura-wyborow-na-prezydenta-miasta-zamoscia/
https://www.maszglos.pl/2014/12/sprawdzilismy-lokale-wyborcze/
Inne informacje
Warto podkreślić, że naszym działaniom sprzyjały władze PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu, a relacje z wydarzeń znalazły się na stronach Gazety Akademickiej Skafander (zdjęcia).
Koordynatorem działań była dr Ewa Pogorzała opiekun naukowy Koła Naukowego Politologów.

Koło Naukowe Politologów
Sprawozdanie przygotowała
Lila Pietrusiewicz