Pomiń menu

Poznajcie laureatów i finalistów

Poznajcie laureatów i finalistów

Laureaci Super Samorząd i Super Głos zostali wybrani z grona 180 uczestników ubiegłorocznej edycji akcji Masz Głos. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 21 lutego o 12:00 w Warszawie - transmisja w mediach społecznościowych Fundacji Batorego, akcji Masz Głos i na portalu Onet.pl.

Laureaci nagrody Super Samorząd 2022

Nagrodę Super Samorząd otrzymały organizacje społeczne i nieformalne grup mieszkańców  oraz władz samorządowych, które w tandemie i po partnersku współpracowały przy realizacji oddolnych inicjatyw poprawiających funkcjonowanie lokalnych społeczności.

  • Fabryka Inicjatyw Obywatelskich „Łączy nas Iława” i władze Miasta Iława (woj. warmińsko-mazurskie) za cykl Śniadań Obywatelskich, które są ciekawą formą rozmów o ważnych wspólnych sprawach i na nowo łączą społeczność lokalną po pandemii. To pokazuje, że mieszkańcy biorą udział w konsultacjach, jeśli są one dobrze pomyślane – trudne tematy rozmów czy wiek uczestników spotkań nie mają znaczenia. Na śniadania obywatelskie przychodzi dużo osób – i mieszkańcy, i przedstawiciele władz.
  • Fundacja Transgresja i Zarząd Transportu Metropolitalnego (woj. śląskie) za gotowość do odwrócenia ról w relacjach między stroną społeczną a władzą samorządową. To Fundacja Transgresja stała się źródłem wiedzy dla Zarządu Transportu Metropolitalnego o potrzebach transportowych osób z niepełnosprawnościami, a nie tylko inicjatorem działania. Przeprowadziła diagnozę sytuacji, przygotowała raport, który nie został schowany do szuflady, a posłużył do wprowadzenia zmian. Już widać je w komunikacji publicznej w Metropolii Zagłębiowsko-Górnośląskiej.
  • Młodzieżowa Rada Gminy Jabłonny i władze Gminy Jabłonna (woj. lubelskie) za powierzenie młodym ludziom przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat zagospodarowania zielonego terenu w Jabłonnie. Było to działanie wielopokoleniowe – młodzież zadbała o to, aby w konsultacjach wzięły udział różne grupy wiekowe, które zadbały o wspólną przestrzeń dla mieszkańców.
  • Stowarzyszenie Pszczyna Miasto Zielone i Zarząd Powiatu Pszczyńskiego (woj. śląskie) za systemowy sposób działania dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Pszczynie. Wcześniej aktywiści nie nadążali z reakcjami na wycinki drzew. Zmieniło się to, odkąd funkcjonuje zespół opiniodawczo-doradczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony społecznej i urzędnicy Starostwa Powiatowego. To nowa jakość wspólnej troski o m.in. drzewa w mieście, która wykracza poza najpopularniejszą  formułę protestów organizowanych przez środowiska proekologiczne.
  • Stowarzyszenie Aktywizacji Młodych, Samorząd Uczniowski ZSP w Rożnowie i władze Gminy Oborniki (woj. wielkopolskie) za międzypokoleniową współpracę, która dziś staje się coraz istotniejsza w kontekście kurczącej się demografii, podziałów społecznych i wycofania ludzi z aktywności lokalnej m.in. pod wpływem niedawnej pandemii. W Obornikach młodzież wyszła naprzeciw społeczności lokalnej, zaproponowała rozmowę i spotkała się z zainteresowaniem ze strony dorosłych. Taki dialog o wzajemnej współpracy nie wydarza się na co dzień.

„Środowiska lokalne wychodzą z pozycji petentów, fazy załatwiania prostych spraw i śmiało wkraczają na scenę lokalnego życia, upominając się o partnerskie zarządzanie. Dostrzegam tutaj wspięcie się na wyższy poziom partycypacji społecznej” – mówi Jerzy Stępień, który zasiadał w gronie jurorów nagrody Super Samorząd obok Edwina Bendyka, Olgi Gitkiewicz, Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz i Bartosza Węglarczyka.

„Czasy kryzysu pokazały, że organizacje społeczne często dysponują większą wiedzą o problemach, niż lokalne struktury władzy. Na szczęście druga strona otwiera się na tę wiedzę i potrafi wspólnie z mieszkańcami budować system odpowiedzi na ich potrzeby”– mówi Edwin Bendyk, prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

Finaliści nagrody Super Samorząd

Nagroda Specjalna

Społeczność samorządowa Międzyrzeca Podlaskiego za siłę społeczeństwa obywatelskiego i współpracę różnych środowisk lokalnych w sytuacji kryzysu. W miejscowości powstał punkt humanitarny, co było możliwe dzięki otwarciu się lokalnych władz i urzędników – w szczególności wiceburmistrza Pawła Łysańczuka odpowiedzialnego za koordynację działań punktu  – na partnerską współpracę z  formalnymi i nieformalnymi grupami mieszkańców. Było to kluczowe dla skuteczności działań, ale stanowiło wyzwanie, ponieważ systemy zarządzania kryzysowego zwykle nie uwzględniają potencjału organizacji i grup ochotników.

„W Międzyrzecu Podlaskim zamiast wielu małych, rozproszonych i nieskoordynowanych działań, różne środowiska, ochotnicy i urzędnicy, włączyli się do jednej wspólnej dużej inicjatywy pomocy, i to wszystko w sytuacji trudnej emocjonalnie, w małym mieście, które nie otrzymało żadnego wsparcia z zewnątrz. To robi wrażenie”, komentuje Anna Dąbrowska, współzałożycielka Lubelskiego Komitetu Pomocy Ukrainie i jedna z koordynatorek ubiegłorocznej edycji akcji Masz Głos.

Zaangażowani w pomoc: Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego, Urząd Miasta, Paweł Łysańczuk (zastępca burmistrza), Ochotnicza Straż Pożarna „Stołpno”, OSP „Zawadki”, OSP „Śródmieście”, Jakub Leszczuk (Centrum Medyczne Empatia), Gabriela Kulik, Hotel Hesperus, Leszek Michalec (nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec), Krzysztof Gajecki (Nadleśnictwo Międzyrzec), Agnieszka Skóra i grupa nieformalna „Babski Międzyrzec”, Elżbieta Wiącek (Pizzeria Italiana), Marta Nowik, Katarzyna Żak, Firma Dr Gerard, Katarzyna Chmielewska Rodriguez (Fundacja Nantucket Cares), Międzyrzeckie Towarzystwo Wędkarskie „Żwirek”, Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Arkadiusz Myszka (dyrektor MOSiR), Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury, Zespół Placówek Oświatowych nr 1, Zespół Placówek Oświatowych nr 2, Zespół Placówek Oświatowych nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Żłobek Miejski, Międzyrzeckie parafie, Szkolne koła Caritas, Międzyrzecka Drużyna Harcerzy „Bór”, Apteka Centrum, Stowarzyszenie Elementum.

Laureaci nagrody Super Głos 2022

Super Głos to nagroda dla organizacji społecznych i nieformalnych grup mieszkańców, które wykazały się wyjątkową konsekwencją działań i umiejętnością szukania niestandardowych rozwiązań oraz mobilizacji mieszkańców. Jury nagrody to przedstawiciele organizacji partnerskich akcji Masz Głos: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje.

Finaliści nagrody Super Głos

Nagrodą dla laureatów jest 3 tys. zł na działania społeczne oraz pamiątkowa statuetka wraz z dyplomem.

Gratulujemy wszystkim laureatom i finalistom!