Pomiń menu

Laureaci Super Samorząd i Super Głos!

Laureaci Super Samorząd i Super Głos!

Jury wybrało 7 duetów lokalnych: organizacji społecznych i grup nieformalnych wraz z władzami samorządowymi, które wspólnie zrealizowały oddolną inicjatywę. Po raz pierwszy została też przyznana nagroda Super Głos. Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy!

Laureaci Super Samorząd zostali wybrani z grona 15 nominowanych spośród 314 uczestników akcji Masz Głos. Jury w składzie: Kasia Adamik, Edwin Bendyk, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Jerzy Stępień, Bartosz Węglarczyk, doceniło umiejętność partnerskiej współpracy między władzami samorządowymi a mieszkańcami i dokonywania zmian w ich społeczności.

Laureaci nagrody Super Samorząd

Finaliści nagrody Super Samorząd

Laureaci nagrody Super Głos

Fundacja Batorego po raz pierwszy przyznała nagrodę Super Głos tym grupom mieszkańców, które z ogromną determinacją, mimo przeszkód, dążyły do wprowadzenia ulepszeń w swoim otoczeniu. Laureatów Super Głos wybrały organizacje partnerskie Fundacji Batorego, które mają doświadczenie w działaniach partycypacyjnych: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje. W zwycięskim gronie znaleźli się:

  • Aktywni mieszkańcy osiedla Centrum D za kampanię „W off-ine potrzebujemy chodników”, która zwróciła uwagę władz dzielnicy na to, że samochody parkują na chodnikach, a mieszkańcy chodzą po ulicach. Część zmian już została wprowadzona;
  • Fundacja Transgresja za sprawdzenie, czy komunikacja publiczna w  Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu oraz za propozycje zmian, które sprawią, ze transport publiczny stanie się naprawdę publiczny. Decyzja jest teraz po stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego;
  • Lokalni w Gminie Suchy Las za dążenie do przejrzystości i jawności działań lokalnych władz i adresowaną do mieszkańców akcję „#maMY prawo wiedzieć” wyjaśniającą jak korzystać z dostępu do informacji publicznej;
  •  Młodzieżowy Strajk Klimatyczny z Białegostoku za przygotowanie i zebranie podpisów pod projektem uchwały w sprawie neutralności klimatycznej miasta oraz za wytrwałość, którą – miejmy nadzieję – w końcu dostrzegą lokalni politycy;
  • Nieformalna grupa seniorów z Krapkowic za zintegrowanie środowiska i doprowadzenie do utworzenia rady seniorów w mieście, tak aby mieć wpływ na działania urzędu adresowane do seniorów;
  • Sołectwo Czaple za solidarną walkę mieszkańców o bezpieczeństwo i lepszą infrastrukturę drogową dla miejscowości, co zaowocowało pozyskaniem pieniędzy na budowę chodnika w ich wsi;
  • Sołectwo Radomyśl za zakończone sukcesem starania o przywrócenie połączeń autobusowych między ich wsią a resztą gminy i miastem powiatowym – Szczecinek;
  • Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji za stworzenie portalu do inwentaryzacji drzew dzięki czemu mieszkańcy zatrzymani w domach przez pandemię wyszli na świeże powietrze, a wolontariat zyskał nowy impuls do rozwoju;
  • Wolontariat WPN za organizowanie sprzątania terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego w atmosferze współpracy mieszkańców, władz lokalnych i instytucji, a nie przerzucania się odpowiedzialnością;
  • Zero Waste Lublin za popularyzowanie bezpłatnej i anonimowej wymiany produktów między mieszkańcami i pozyskanie do współpracy m.in. właścicieli kawiarni, którzy zgodzili się postawić specjalne boksy w swoich punktach.

To była jedenasta gala ogłoszenia laureatów. Zwycięzcy dołączyli do grona 56 laureatów i 210 finalistów i wyróżnionych do tej pory.